Omaweetraad vindt een zorgvuldige omgang met uw (persoons)gegevens van groot belang. Vanwege de aard van de dienstverlening is het soms noodzakelijk om bepaalde gegevens met anderen te delen. Het is daarom van belang dat u kennis neemt van dit privacy statement.

Aan alle pagina's van de website Omaweetraad.nl is de grootst mogelijke aandacht besteed. Desondanks kan het voorkomen dat internetpagina's onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze bij ons te melden? U kunt mailen naar info@omaweetraad.nl.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend en Omaweetraad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

Op de internetsite Omaweetraad.nl treft u links aan naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. Hoewel deze met zorg zijn geselecteerd, draagt Omaweetraad geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de manier waarop die organisaties met uw gegevens omgaan.

Privacy

Omaweetraad verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Omaweetraad gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen. Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft.

Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Beveiliging gegevens

De website van Omaweetraad is beveiligd om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw en onze gegevens.

Wijzigingen

Omaweetraad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacy beleid van Omaweetraad.