Cookies helpen Oma Weet Raad om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bij gebruik van de website gaat u akkoord met ons privacy statement. Accepteren

Privacy Policy

De volledige Privacy Policy (conform AVG) kunt u hier lezen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Omaweetraad (KvK 52123480). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Omaweetraad is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Omaweetraad niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Omaweetraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Omaweetraad geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Cookies

Externe partijen, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan de website. Google's gebruik van deze DoubleClick cookie stelt hen en haar partners in staat om interesse gestuurde advertenties te tonen. U kunt het gebruik van deze DoubleClick cookie aan- of uitzetten door uw instellingen aan te passen op Ads Settings.