Privacy Policy

De volledige Privacy Policy (conform AVG) kunt u hier lezen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Omaweetraad (KvK 52123480). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Omaweetraad is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Omaweetraad niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Omaweetraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 De informatie op (website) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, bijvoorbeeld om je in te lezen voordat je naar een arts gaat. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies bij klachten of ter voorkoming daarvan. 

Medische Informatie

Alle medisch gerelateerde inhoud, of het nu gebruikersinhoud is of anderszins gevonden op de website, is niet bedoeld als medisch advies of instructies voor medische diagnose of behandeling, en er is geen arts-patiënt- of psychotherapeut-patiëntrelatie gecreëerd, of is bedoeld om te worden gecreëerd. Als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft, bel dan onmiddellijk uw arts of uw lokale alarmnummer.

De dienst is geen vervanging voor professioneel medisch advies, onderzoek, diagnose of behandeling. U mag het zoeken naar behandeling voor een medische aandoening niet uitstellen of ervan afzien of professioneel medisch advies negeren op basis van gebruikersinhoud of andere inhoud die wordt verstrekt door of anderszins wordt gevonden op omaweetraad.nl.

U dient altijd het advies in te winnen van uw arts of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voordat u met de behandeling begint of verandert. De website mag niet worden gebruikt om ziekten of medische aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen zonder toezicht van een arts of gekwalificeerde zorgverlener.

Informatie die openbaar op Oma Weet Raad is geplaatst of via de email is verstuurd is niet vertrouwelijk en brengt geen arts-patiënt- of psychotherapeut-patiëntrelatie tot stand zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker die medisch gerelateerde gebruikersinhoud verstrekt.

Onze website wordt niet gereguleerd door de Food and Drug Administration of enige staats- of nationale medische raad.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Omaweetraad geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Cookies

Externe partijen, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan de website. Google's gebruik van deze DoubleClick cookie stelt hen en haar partners in staat om interesse gestuurde advertenties te tonen. U kunt het gebruik van deze DoubleClick cookie aan- of uitzetten door uw instellingen aan te passen op Ads Settings.