De beste tips

Menie vlekken

#1. Menievlek weg halen

Een menievlek kan erg hardnekkig zijn. Gelukkig kan dit makkelijk weg te halen zijn met watjes en wasbenzine. Bij een oude vlek kun je het beste groene zeep gebruiken en de vlek weg halen met een oud mes.